TC ARDAHAN VALİLİĞİ- İL SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ

ARDAHAN DEVLET HASTANESİ KANTİN VE ÇAY OCAĞI İHALE İLANI

7.8.2020 11:48:59

TC ARDAHAN VALİLİĞİ- İL SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ
ARDAHAN DEVLET HASTANESİ KANTİN VE ÇAY OCAĞI İHALE İLANI

Mülkiyeti maliye hazinesine ait olup, kullanım hakkı T.C. Sağlık Bakanlığı´na (Ardahan Devlet Hastanesi´ne) verilen Sugöze Köyü, Şose üstü Ardahan adresindeki F49D10A pafta, 102 ada ve 50 parsel numaralı alan içerisindeki 63 m 2 ´si kapalı ve 38 m2´si açık toplam 101 m 2 kantin ve çay ocağı olarak kullanılacak alan için Ardahan Devlet Hastanesi Konferans Salonunda 17.08.2020 Pazartesi günü, TRT saati ile saat 13:30´da 2886 sayılı Devlet İhale Kanunu´nun 45., 46., 47. Ve 48. Maddeleri gereğince ( açık teklif usulü) esas alınarak sözleşme tarihinden itibaren 12 (oniki) ay süreli kiralama ihalesi yapılacaktır.
Söz konusu kiralama işinin tahmin edilen bedeli yıllık 210.000,00 TL olup, %3 (yüzdeüç) oranındaki geçici teminatı 6.300,00 TL´dir.İhaleye katılacak olan gerçek veya tüzel kişilerin:
a) Oda sicil kayıt belgesini (Ticaret ve Sanayi Odası veya Esnaf ve Sanatkarlar Odası´na kayıtlı olduğuna dair belge) vermeleri gereklidir.
b) Tebligat için adres beyanını (Nüfus Müdürlüğü´nden) vermeleri gereklidir.
c) Geçmişte kantin, çay ocağı, market, pastane veya lokanta işletmeciliği yaptığına dair çalıştığı kurumdan alacağı belgeyi ya da ticaret ve sanayi odası veya esnaf ve sanatkarlar odası başkanlığından alacağı belgeyi ihale öncesinde ihale komisyonuna vermeleri gereklidir.
d) Geçici teminat tutarının Ardahan Devlet Hastanesi´nin Halk Bankası A.Ş. Ardahan Şubesi TR480001200967800007000029 numaralı hesabına yatırıldığına dair makbuzu veya 2886 sayılı Devlet İhale Kanunu´na göre düzenlenmiş olmak şartı ile bankalardan alınmış geçici teminat mektubu getirmeleri gereklidir.
e) Türkiye´de yasal yerleşim yeri sahibi olduğunu gösterir belgeyi (ikametgah) getirmeleri gereklidir.
f) Gerçek kişilerin nüfus cüzdanı sureti ve fotokopisini, tüzel kişilerin ise vergi kimlik numarasını gösterir belgeyi getirmeleri gereklidir.
g) Başkaları adına ihaleye katılacakların güncel geçerli noterlikçe tasdik edilmiş vekaletnamenin aslı veya noter tasdikli suretini getirmeleri gereklidir.
h) Tüzel kişilik adına ihaleye katılacak veya teklifte bulunacak kişilerin temsile tam yetkili olduklarını gösterir noterlikçe tasdik edilmiş imza sirküleri ile vekaletnameyi vermeleri; kamu tüzel kişilerin ise, yukarıdaki bentlerde belirtilen şartlardan ayrı olarak tüzel kişilik adına ihaleye katılacak veya teklifte bulunacak tüzel kişiyi temsile yetkili olduğunu belirtir noterlikçe tasdik edilmiş belgeyi getirmeleri gereklidir.
i) Daha önce kantin kiralayıp kira borçlarını ödemeyenler ve kantin ihalesine katılıp teminatını yakanlar ihaleye katılamaz. Bu nedenle katılımcıların mali sicil kaydı getirmeleri gereklidir.
j) Yıllık kira bedelleri 4 (Dört) eşit taksitte, 3´er (Üçer) aylık dönemler haline ve her dönemin ilk 5 (Beş) iş günü içerisinde peşin olarak Ardahan Devlet Hastanesi´nin Halk Bankası A.Ş. Ardahan Şubesi TR480001200967800007000029 numaralı hesabına Türk Lirası cinsinden ödenmesi gereken paranın yatırılması suretiyle ödenir. Ödenmediği durumda gecikilen her gün için gecikme faizi uygulanır. Bu gecikmenin 30 (Otuz) günü geçmesi halinde sözleşme feshedilir. Kiracı bu nedenle uğrayacağı zarardan dolayı Kurumumuzdan herhangi bir talepte bulunamaz.
k) Ağır hapis, 6 (altı) aydan fazla hapis veya “zimmet – ihtilas – irtikap – rüşvet – hırsızlık – dolandırıcılık – sahtecilik – inancı kötüye kullanma – dolanlı iflas” gibi yüz kızartıcı bir suçtan dolayı hüküm giymiş olanlar, bu cezalarını tamamlayarak tahliye edilmiş olsalar dahi kantin ihalesine başvuruları kabul edilmez ve ihaleye katılamazlar. Bu nedenle ihaleye katılacak olanların adli sicil kaydı getirmeleri zorunludur. İhale dokümanları (şartname, kira sözleşmesi) Hastanemiz satın alma biriminde görülerek incelenebilir. İhaleye iştirak edecek olanların 200 (İki yüz) TL şartname bedelini, Ardahan Devlet Hastanesi´nin Halk Bankası A.Ş. Ardahan Şubesi TR480001200967800007000029 numaralı hesabına Türk Lirası olarak yatırmaları kaydıyla, dosya satın almaları zorunludur. Kira şartnamesini imzalamış olmaları mecburidir. İhale konusu kira bedeli üzerinden alınacak vergi, resim, harç ve benzerleri ihaleyi kazanacak yüklenici tarafından ödenecektir. Postadaki gecikmeler dikkate alınmayacaktır. İsteklilerin, yukarıda istenen belgeleri ihale gün ve saatine kadar satın alma birimine sunmaları gerekmektedir. Ayrıca ihale komisyonu gerekçesini belirtmek kaydıyla ihaleyi yapıp yapmamakta serbesttir.
DUYURULUR
Uz.Dr. Onur CORUH
Başhekim
İdarenin Adresi : 160 Yataklı Ardahan Devlet Hastanesi Göle Yolu Üzeri Su Göze Mevkii / ARDAHAN
Tel : 0478 211 30 44
Fax : 0478 211 42 05
Anahtar Kelimeler: TC, ARDAHAN, VALİLİĞİ-, İL, SAĞLIK, MÜDÜRLÜĞÜ
3 KISIM 8 KALEM TEMİZLİK MALZEMESİ ALIMI
3 KISIM 8 KALEM TEMİZLİK MALZEMESİ ALIMI
25 İNCİ HD.TUG.K.LIĞI MİLLİ SAVUNMA BAKANLIĞI MSB BAĞLILARI
İL EMNİYET MÜDÜRLÜĞÜ ANA HİZMET BİNASININ İÇERİSİNDE BULUNAN BİR KISIM WC´LERİN BAKIM ONARIM VE YENİLENMESİ İŞİ
İL EMNİYET MÜDÜRLÜĞÜ ANA HİZMET BİNASININ İÇERİSİNDE BULUNAN BİR KISIM WC´LERİN BAKIM ONARIM VE YENİLENMESİ İŞİ
ARDAHAN ÖZEL İDARESİ PLAN PROJE YATIRIM VE İNŞAAT MÜDÜRLÜĞÜ
ARAÇ KİRALAMA HİZMETİ ALINACAKTIR
ARAÇ KİRALAMA HİZMETİ ALINACAKTIR
T.C. ARDAHAN VALİLİĞİ ARDAHAN İL SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ
2 KISIM MAL ALIMI (AMBALAJLANMIŞ SU 1,5 LİTRELİK-UHT İÇME SÜTÜ 1/5 LİTRELİK 200 ML)
2 KISIM MAL ALIMI (AMBALAJLANMIŞ SU 1,5 LİTRELİK-UHT İÇME SÜTÜ 1/5 LİTRELİK 200 ML)
25 İNCİ HD.TUG.K.LIĞI MİLLİ SAVUNMA BAKANLIĞI MSB BAĞLILARI
ARDAHAN BELEDİYE BAŞKANLIĞINDAN BİLDİRİLMİŞTİR
ARDAHAN BELEDİYE BAŞKANLIĞINDAN BİLDİRİLMİŞTİR
ARDAHAN BELEDİYE BAŞKANLIĞINDAN BİLDİRİLMİŞTİR
5000 M2 BETON KİLİT PARKE TAŞI, 2000 METRE BETON BORDÜR, 500 METRE BETON YAĞMUR OLUĞU DÖŞEME İŞİ
5000 M2 BETON KİLİT PARKE TAŞI, 2000 METRE BETON BORDÜR, 500 METRE BETON YAĞMUR OLUĞU DÖŞEME İŞİ
HANAK BELEDİYESİ
ARDAHAN İLİ GÖLE İLÇESİ İMKB YATILI BÖLGE ORTAOKULU ONARIM İŞİ
ARDAHAN İLİ GÖLE İLÇESİ İMKB YATILI BÖLGE ORTAOKULU ONARIM İŞİ
ARDAHAN ÖZEL İDARESİ PLAN PROJE YATIRIM VE İNŞAAT MÜDÜRLÜĞÜ
ARDAHAN İL EMNİYET MÜDÜRLÜĞÜ ANA HİZMET BİNASI BODRUM KATINDA BULUNAN 180 M2´LİK ALANIN ARŞİV VE DEPO BÖLMELERİNE DÖNÜŞTÜRÜLMESİ İŞİ
ARDAHAN İL EMNİYET MÜDÜRLÜĞÜ ANA HİZMET BİNASI BODRUM KATINDA BULUNAN 180 M2´LİK ALANIN ARŞİV VE DEPO BÖLMELERİNE DÖNÜŞTÜRÜLMESİ İŞİ
ARDAHAN ÖZEL İDARESİ PLAN PROJE YATIRIM VE İNŞAAT MÜDÜRLÜĞÜ
KARAYOLU İŞLERİ YAPTIRILACAKTIR
KARAYOLU İŞLERİ YAPTIRILACAKTIR
ARDAHAN BELEDİYE BAŞKANLIĞI - FEN İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ
Taşınmaz Satış İhale İlanı
Taşınmaz Satış İhale İlanı
ARDAHAN BELEDİYE BAŞKANLIĞI-İşletme ve İştirakler Müdürlüğü
ARDAHAN ORMAN İŞLETME MÜDÜRLÜĞÜ, GÖLE İLÇESİ LOJMAN VE İDARİ BİNA DOĞAL GAZ DÖNÜŞÜM
ARDAHAN ORMAN İŞLETME MÜDÜRLÜĞÜ, GÖLE İLÇESİ LOJMAN VE İDARİ BİNA DOĞAL GAZ DÖNÜŞÜM
ORMAN İŞLETME MÜDÜRLÜĞÜ-ARDAHAN DİĞER ÖZEL BÜTÇELİ KURULUŞLAR ORMAN GENEL MÜDÜRLÜĞÜ
TC ARDAHAN VALİLİĞİ- İL SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ
TC ARDAHAN VALİLİĞİ- İL SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ
ARDAHAN DEVLET HASTANESİ KANTİN VE ÇAY OCAĞI İHALE İLANI
TÜM İLANLAR
DOLAR
5.6007
EURO
6.3090
ALTIN
0
BIST
0
 
SİYASET
GÜNCEL
EKONOMİ
SPOR
EĞİTİM
SAĞLIK
VALİLİK
BELEDİYE
DERNEKLER
Ardahan için namaz vakitleri
İmsak Güneş Öğle İkindi Akşam Yatsi
05:39 07:25 12:22 14:42 17:00 18:34
E-Gazete
Çok Okunanlar
Çok Yorumlananlar
Başlangıç Tarihi
Bitiş Tarihi