T.C. ARDAHAN 2. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİNDEN

T.C. ARDAHAN 2. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİNDEN

28.9.2018 10:30:00

T.C.

ARDAHAN

2. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİNDEN

 

1-Aşağıda esas numaraları yazılı dosyalarında; davalı maliki, bulunduğu yer, mülkiyet kamulaştırması yapılacak alanbelirtilen tapulu taşınmazlarla ilgili 235 ARVİN DGBH FAZ -1  PORJESİ güzergahında kamulaştırma işlemlerinin gerçekleşmesi için, Enerji Piyasası Düenleme Kurulu´nun 05/12/2013 tarih 4748-2 sayılı kararı ile alınan "Lüzum kararı" na istinaden, kamulaştırm Kanunu hükümlüreni göre BOTAŞ Genel Müdürlüğü´nün 19/08/2016 tarih ve 236 sayılı kararı ile kamulaştırma güzergahında kalan ve Mülkiyet-daimi irtifak hakkı tesis etmek üzere kamulaştırılmasına karar verilmiş ve kamulaştırma bedelinde taşınmaz maliki, zilyedi veya hissedarları ile davacı idare arasında sağlanamadığından bahisle BOTAŞ Genel Müdürlüğü tarafından mahkememize kamulaştırma bedelinin tespiti ve dava konusu taşınmazların kamulaştırılan kısımlarının BOTAŞ Genel Müdürlüğü adına tesciline karar verilmesi istemi ile dava açılmıştır.

 2-İlgililerin 4650 Sayılı Yasa ile değişik 2942 Sayılı Yasanın 10.maddesi gereğince tebligat veya ilan tarihinden itibaren 30 (Otuz) gün içinde kamulaştırma işlemine karşı idari yargıda iptal ve maddi hatalara karşı da adli yargıda düzeltim davası açabilecekleri; Dava açılmadığı veya belgelendirilmediği taktirde kamulaştırmanın kesinleşeceği,mahkememizce tespit edilecek bedelin hak sahiplerine ödeneceği ve taşınmazın kamulaştırılan kısımlarının davacı idare adına tesciline karar verileceği,

 3-Açılacak davalarda husumetin BOTAŞ Genel Müdürlüğü´ne yöneltilmesi gerektiği ve adresinin BOTAŞ Genel Müdürlüğü Bilkent Plaza A/1-2 Blok 06530 Bilkent /ANKARA olduğu,

 4-Mahkememizce tespit edilecek kamulaştırma bedelinin Ardahan İli, Merkez İlçesi Şubesinde bulunan herhangi bir bankanın açılacak mevduat hesabına,karar verildiğinde hak sahiplerine ödenmek üzere yatırılacağı,

5-İlgililerin konuya ve taşınmazın değerine ilişkin tüm savunma ve delillerini tebliğ tarihinden itibaren 10 (On) gün içinde mahkememize yazılı olarak bildirmeleri gerektiği,

6-Tapuda kayıtlı olmayan taşınmazlarda, hak sahiplerinin ilan tarihinden itibaren 1 (Bir) ay içinde itiraz etmedikleri taktirde, kamulaştırma bedelinin tespit olunan zilyet veya hissedarlarına ödeneceği,

 7-Aşağıda belirtilen davalı, malik, zilyed veya hissedarlarının adresleri tespit olunamadığından, mahkememizce dava dilekçesinin ilan yolu ile tebliğine karar verilmiş olup ilgililerin duruşmanın yapılacağı 08/10/2018 ve  15/10/2018 günü saat 09:00´da Ardahan 2. Asliye Hukuk Mahkemesi duruşma salonunda hazır olmaları ya da kendilerini bir vekille temsil ettirmeleri, aksi taktirde yargılamaya yokluklarında devam olunarak karar verileceği HMK 2942 Sayılı Yasa´nın 4650 Sayılı Yasa ile Değişik Kamulaştırma Kanunu 10. maddesi, 7201 Sayılı Tebligat Kanununun 28 ile 31. maddeleri uyarınca İLAN OLUNUR.21/05/2018         

Katip145043                                                                         Hakim194806

e-imzalıdır                                                                             e-imzalıdır       Sıra No

Esas No

Köy/Mah

Duruşma günü

Ada

Parsel

Cinsi

Malik, Zilyed, Hissedarlar(Davalılar

49 yıllak müstakil ve daimi nitelikli üst hakkı

Geçici İrtifak Hakkı

 1

2018/106

Halilefendi Mah.

 08/10/2018

130

6

Tarla

Muhlis Küçük mirasçıları, Gülören Küçük, Halim Küçük, Neşenur Çoşkun,  Gülsün Dal, Bensu Özyurt, Yaşar Şuay mirasçıları, Güler Çelik, Şenay Avşar, Muhammet Şuay, Ahmet Şuay, Zafer Şuay, Volkan Şuay, Şermin Uludaş, Bedrettin Şuay, Kader Kaya, Vedat Şuay

716,57 m²

292,17 m²

 2

2018/121

Halilefendi Mah.

 08/10/2018

120

20

Tarla

Mehmet Çelik mirasçıları, Selim Çelik Mirasçıları, İbrahim Çelik, Hakkı Çelik Mirasçıları, Songül Çelik, Oğuzhan Çelik, Gülhan Ergül, Şükrane Ballı, Mahyıldız ballı, Çelil Çelik, Mehmet Halim Çelik, Sıtkı Çelik mirasçıları, Hümeyra Çelik mirasçıları, Osman Çelik mirasçıları, Fikrane Altun, Nemin günal, Murat elik, ahmet Çelik, İsmail Çelik, Melek öztürk Güler Çelik, Halil Çelik, Vasfiye Çelik mirasçıları, Haşim Çelik, Mustafa Çelik mirasçıları

156,46 m²

 00m²

 3

2018/117

Halilefendi Mah.

 08/10/2018

 123

26

 Tarla

 İsmigül Keskin, Leman Boyraz, Oktay keskin, bülent Keskin, Mükerrem Keskin, Semiha Keskin, Selma Gül Keskin, Berna Akkaş, Aynur Çakır

 887,76 m²

264,23 m² 

 4

2018/90

Balıkçılar Köyü

08/10/2018

 107

ve

108

 64

ve

38

 

 Tarla

Telli Demirci mirasçıları, Yunus Demirci, Zinnet Turan, Adalet Özyer, Makbule Turan, Gülçehre Dursun, Türkan Demirci, Songül Işık, Seddi (Sedat) Balıkçı mirasçıları, Şadiye Balıkçı, İsmail Balıkçı, İsrafil Balıkçı mirasçıları, Najla Gençtürk, Gülseren Yılmaz, Gülören Kaçar, Veysel Balıkçı mirasçıları , Fariz Balıkçı, Leyla Balıkci, Semra Yalçin, Arslan Balıkci mirasçıları, Tütiye Demirci, Sıtkı balıkçi, Memet Balıkcı, Gülizar Balıkci mirasçıları, Gülizar (Güllizar) Yalçın, Latif Kürkçü, Zekiye Balıkçi, Yeter Kürkçü mirasçıları, menekşe Taşdemir, Kızhanım Balıkci mirasçıları, Halil Balıkci mirasçısı, Zülfiye Balıkçı.

 474,67 m²

 

Ve

 

 

308,97 m²

 115,03m²

 

Ve

 

 

115,32 m²

 5

 2018/75

Değirmenli Köyü

  08/10/2018

 122

 22

 Tarla

 Eflatun Şimşek mirasçıları, Kızhanım Şimşek, Gülsinan Şimşek, Nuraygül Şimşek, Gülay Akdemir, Yaşar Şimşek, Çetin Şimşek, Mikail Şimşek, Bayram Şimşek mirasçıları, Serkan Şimşek, Serpil Şimşek, Berrin Akar, Şahısmail Şimşek

 837,36 m²

 314,73 m²

 6

2018/87

Değirmenli  Köyü

 08/10/2018

 122

Ve

150

31

Ve

82

 Tarla

Alişan Yeşiltaş mirasçıları, Hürişan Yeşiltaş, Şükran Aydın, Kenan Yeşilta, Leyla Odabaş, Canan Yeşiltaş, Şengül Yeşiltaş, Ayşe Yeşiltaş, Dincer Yeşiltaş

 356,67 m²

Ve

138,67 m²

 89,74 m²

Ve

52,22 m²

 7

 2018/94

 Balıkçılar Köyü

08/10/2018

 104

Ve

108

 28

ve

48

 Tarla

 Seyhat Dursun mirasçıları, Murteza Dursun mirasçıları, Ayvaz Dursun mirasçıları, Pünpül Dursun, Alibey Dursun, Ergüven Dursun, Siyaset Taşçi, Kemal Taşçı, Semra Erdal, Umut Taşci, Ahmet Taşci, Paşalı Dursun mirasçıları, Bahar Kaya, Satut Pala mirasçıları, İlyaz Dursun mirasçıları, Tahsin Dursun mirasçıları, Saadet Aynır Dursun, Didem Dursun, Dilek Dursun, Nuriye Balıkçı, Sona Dursun mirasçıları, Henis Balıkçı mirasçıları, Nuriye Balıkci, Kadriye Balıkcı, Pınar Ataman, Çağlar Balıkçı, Sayime Balıkci, Selime Saygılı, salih Balıkci, Nuri Dursun Mirasçıları, Yener Dursun, Nermin Türkyılmaz, Pervin Dursun  

 345,19 m²

 

Ve

 

137,78 m²

 130,39 m²

 

  2018/86

Değirmenli köyü

 15/10/2018

  150

 

 

  88

 

 

  tarla

Murat Karabulut mirasçıları, Nazhanım Karabulut, Güldeste Aktel, İbrahim Karabulut, Gülüş Taşdemir, İsmayil Karabulut, Leyla Karabağ, Necla Alan, Nurhan Kılıç                                                                                                                                                           

   

115,56 m²

 

 

  

   

41,86 m²

9  

   2018/110

Çamlıçatak köyü  

  08/10/2018

 123 

 

 

    4

 

 

   tarla

Senem Çelik, Yusuf Çelik, Faik Çelik, Sona Çelik, Durmuş Çelik minasçıları, Şüşe Çelik, Tazegül Çoşkun(Çelik), Koncagül Yalçın (Çelik), Akcagül Bozkır (Çelik), Veysel Çelik, Gülseher Tatar (Çelik), Gülsen Taşdemir (Çelik), İhsan Çelik,

   

   354,03m²

 

 

  

   

   125,44m²

 10

 2018/91

Balikçilar köyü

  08/10/2018

 107

Ve 108

 33,20,21,68

ve

53

 Tarla

Mirza Dursun mirasçıları, Adalet Dursun, Gülsüm Kirman, İbrahum Dursun, Rahmi Dursun, Yusuf Dursun, Gülsenem Karademir. Yasemin Kavak, Sibel Balıkçı, Erdinç Dursun, Çiğdem Demirci, Senem Dursun mirasçıları; Nazile Işık, Sadettin Işık, Eren Işık, Murat Işık, Fazıla Akbulut, Alaaddin Balıkçı, Gülyeter Balıkçı, Gülfinaz Balcı mirasçıları; Nezahat Orhan, Kemal Balcı, Aynur Kalaycı, Celil Dursun mirasçıları; Hürmüz Kaya, Talat Dursun, Saltanat Yılmaz, Öztürk Dursun, Serfinaz Dursun, Zenişah Balıkçı mirasçıları; Fariz Balıkçı, Leyla Balıkçı, Semra Yalçın, Uroç Dursun mirasçıları; Zekiye Dursun, Aytekin Dursun, Necati Dursunoğlu, Dursun Dursun mirasçıları; Tükizzaban Demirbaş, Kemal Dursun, Selatin Ünlü, Sevda Saltaş, Yahya Aslan, Ağakız Dursun, Şahmezat Dursun, Ziya Dursun mirasçıları; Nuriye Dursun, Yurdanur Mete, Raile Karadağ, Alaaddin Karadağ, Gökmen Karadağ, Erdoğan Karadağ, Fatih Karadağ, Mehmet Karadağ, Sayali Dursun, Mustafa Dursun, Paşa Dursun, Gülşen Yıldırım, Olcay Dursun, Zekeriya Dursun mirasçıları; İsminaz Dursunoğlu, Gülten Koçak, Yavuz Dursun, Gülsün Dursun,

 639,67 m²

 

 

  2018/91

   Balıkçılar köyü

   08/10/2018

  107 ve 108

  

 

 33,20,21,68 ve 53

 

 

Şahsenem Yılmaz, Yunus Dursun, Gülşan Dursun mirasçıları; Ekrem Demirbaş, Saliya Demirbaş, Asiye Keskin, Neşegül Orhan, Turgut Demirbaş, Serkan Demirbaş, Ömer Demirbaş, Gülperi Keskin, İkram Demirbaş, Gülündem Öztürk, Güler Güler, Yahya Dursun, Gülnaz Özdemir, Ferehnaz Özdemir, Nuray Gül, Atalay Özdemir, Güley Yuçak, Tülay Koçak, Sürahi Kaya, Semiray Polat, Münüse Öztürk, Anahanım Dursun, Kehrizar Dursun mirasçıları; Memet Tuç, Hadice Odabaş, Secidiye Karadede, Ahmet Tuç, Güllizar Dursun, Rıza Dursun mirasçıları; Adalet Dursun, Narhanım Kayatürk, Ahmet Kayatürk, Bülent Kayatürk, Bilginur Çelik, Belgin Dursun, Kemal Kayatürk, Sürahi Kaya Dursun, Sadet Dursunoğlu. Gülçin Işık, Songül Altıparmak, Armağan Dursun, Fahriye Temel, Fahriye Dursun, Uğur Dursun, Zafer Dursun, Erdoğan Dursun, Nazhanım Dursun                                 

    639,67m²

 

11

   2018/81

Değirmenli Köyü

   08/10/2018

150 

  

 26

 

 

 Tarla

Asim Yeşiltaş mirasçıları; Gönül Uçar, Çimen Temel, Leyla Bahtiyar, Şenel Yeşiltaş, Songül Aydemir, Eyip Yeşiltaş, Mustafa Yeşiltaş  

   

 

12

   2018/84

Değirmenli Köyü

08/10/2018

150

  

 83 

 

 

 Tarla

 Haydar Yeşiltaş mirasçıları; Nurettin Yeşiltaş, Bahattin Yeşiltaş, Bilor Yeşiltaş, Aynur Ergün, Nurbay Yeşiltaş, Nejla Kaçan, Nurcan Ergün, Abuhayat Bilgin, Fahrettin Yeşiltaş, Gülbesti Akdemir, Gülyeter Yeşiltaş, Gülten Batır, Gülebat Yeşiltaş              

 91,05 m² ve

 33,46 m² 

13  

   2018/95

Balıkçılar Köyü

15/10/2018

108

  

 73  

 

 

  Tarla

Efrail Yılmaz mirasçıları; Orhan Yılmaz, Nilüfer Yılmaz, Hülya Yılmaz, Fatih Yılmaz, Nuray Yılmaz, Nuri Yılmaz, Tuncer Yılmaz                

 65,35 m²          

 

14

 2018/83

Değirmenli Köyü  

15/10/2018 

150

  

 58

 

 

Tarla

 Bekir Ünal, Mürsel Ünal, Selvi Ünal mirasçıları; İdris Ünal, Gülnaz Ünal, Gülgez Aydın, Zekiye Şahin, Nizamettin Ünal, Gülzade ünal, Şehrinaz Doğruyol, Esat Doğruyol, Şükran Çeğil, Ömer Doğruyol, Öztürk Doğruyol, Güven Doğruyol, Zülfinaz Subaşı, Halil İbrahim Gültürk, Şöhret Gültürk, Ersoy Gültürk, Erkan Gültürk, Ercan Gültürk, Alev Gültürk, Çiçek Yıldız, İpek Ocak, İsmail Gültürk, Gökçe Özkan, Zilfikar Ünal, Celal Saltaş, Bilal Saltaş, Muzaffer Saltaş, Öztürk Saltaş                                           

    777,39m²          

  136,72m²

 15

  2018/96

  Ortageçit Köyü

   15/10/2018

110

  

  19

 

 

 Tarla

 Nadime Ünlü, Güler Ünlü mirasçıları, Nazir Ünlü mirasçıları, Ensar Ünlü, Bulunmaz Ünlü, Yüksel Ünlü, İsmet Ünlü, Gülsen Odabaş, Yüksel Ünlü, Ensar Ünlü, Solmaz Ünlü, Gürsel Ünlü, Bulunmaz Ünlü, İsmet Ünlü, Selcan Us, Nuğdiye Ünlü, Gönül Ünlü  

 30,56 m²             

 56,19m²

      16

  2018/98

 Sulakyurt köyü 

   15/10/2018

 109

  

  2

 

 

 Tarla

 Yakup Karataş mirasçıları, Mehmet Karataş Mirasçıları, Sıddık Karataş, Ahmet Karataş mirasçıları, Ziya Karataş, İfaze Karataş, ipek Karataş mirasçıları, Feriddin Şahin, Vahidet Bayrakçı, Ömer Şahin, Memet Şahin, Resul Şahin, Nezahat Deniz, Ayşe Şahin, Osman Karataş, Memure Karataş, Ömer Karataş, İsmail Karataş, Hava Saraç, Leyla Karademir, Gürsoy Karataş, Melahat Turgut, Ersoy Karataş, Rahmi Karataş, Bekir Karataş, Siyaset Karataş mirasçıları, Yusuf Karataş, Gültaze Karataş, Nihat Karataş                                       

 1.080,92 m²

 389,1 m²

      17

  2018/80

Değirmenli Köyü     

   15/10/2018

 129

  

  7

 

 

 Tarla

 Şahi Kaya mirasçıları, Zeki Kaya, Münire Kaya mirasçıları, Oktay İşçi, Bayram İşçi, Özlem Deniz, Serpil Aksu, Murat İşçi, Mustafa İşçi, Fadime İşçi, Kenan Kaya, Zenure Duran, Münüse Ciritci, Şükran Kaya Mirasçıları                                         

 160,64 m²             

 57,54m²

18

  2018/89

 Balıkçılar Köyü

   15/10/2018

 108

  

  33,

34 ve

46

 

 Tarla

 Emir Demirci mirasçıları, Himmet Demirci, Casim Demirci,  Medine Demrci, Fuat Demirci, Gönül Koçak, Sevgel Akbulut, Erkan Demirci, Arzu Öğüt, Pamuk Çelik mirasçıları, Kadir Çelik,  Bahar Özdemir(Çelik), Adil Çelik, Lisan Demirci, Süleyman Demirci, Hasan Demirci, Gülbahar Çoban, Yeter Günal, Hidayet Demirci mirasçıları, Gögüs Işık, Münevver Işık, Sevil Işık, Bület Işık, Zekiye Demirci mirasçıları, Zöhre Çoban (Demirci) Mehmet Demirci, Cemil Demirci,

541,31m²

 

        ve

382,22 m²

  151,31m²

 

ve

 

139,44m²

 

ve

 

1.676,90m²

     

 

 

 

     

  

 

  

 

 

 

 

 Hüseyin Demirci mirasçıları, Nergiz Demirci Mirasçıları, Yasin Demirci, Asiye Demirci, Meliha Demirci, Asim Demirci, Özcan Demirci, Ercan Demirci, Bilgin Demirci, Yeter Demirci mirasçıları, Mehri (Mihri) Demirci mirasçıları, Döne Çoban (Demirci), Binali Çoban, Zülali Çoban, Mustafa Demirci mirasçıları, Hadice Demirci, Mine Hatun Demirci mirasçıları, Tekin Değirmenci, Lilifer Tarhan, Gürbüz değirmenci, Ayfer Değirmenci, Nejla Sarıçam, Fatma Değirmenci, İhsan Demirci, Yüksel Demirci, Gülsen Öztürk, Dilek Demirci, Murat Demirci, Sona Karakaya mirasçıları,

              

 

     

 

     

  

 

  

 

 

 

 

 Zernişan Yıldız, Kemal Karakaya, Hülya Karakaya, Tengül Karakaya, İlyas (İliyaz) Demirci, Tütiye Demirci, Zöhre Demirci, Yaşagül Tatar, Ellez Demirci,   Yılmaz Demirci, Namaz Demirci, (Nergis) Nergiz Bulut mirasçıları, İzo Bulut mirasçıları, Güldane Bulut, Feyzullah Bulut, Zeliha (Zelha) demirci mirasçıları, Mehmet Demirci mirasçıları, Hacer Demirci, Ehlidir Demirci, Bahar Çerkez (Demirci), Himmet Demirci, Gülgez (Güllü) Demirci, Raife Demirci, Yusuf Demirci mirasçıları, Gülpaşa Mermer (Demirci) mirasçıları, Hanım Deniz (Mermer), Tekin Mermer, Aysel Karabağ (Mermer), Dursun (Durmuş) Demirci, Zerfiye Demirci, Yücel Demirci, Mecbura Mermer (Demirci), Nebahat Çına, Erol Demirci, Güzel Demirci mirasçıları, Orhan Yılmaz, Nilüfer Yılmaz, Hülya Yılmaz, Fatih Yılmaz, Nuray Yılmaz, Gülbahar Demirci, Hanife Yılmaz mirasçıları, Orhan Yılmaz, Nilüfer Yılmaz, Hülya Yılmaz, Fatih Yılmaz, Nuray Yılmaz

              

 

19   

  2018/76

Değirmenli Köyü     

15/10/2018

126

 37

 

 

Tarla

 Hüsniye Saltaş mirasçıları, Muzaffer Saltaş, Şafak Saltaş, Yıldız Saltaş, Seyfettin Saltaş mirasçıları, Celal Satlaş, Bilal Saltaş, Öztürk Saltaş   

              

 

20    

   2018/73

 Değirmenli köyü     

 15/10/2018

121

  70

 

 

Tarla 

Yakup Taşdemir mirasçıları, Rahime Taşdemir, Nazife Taşdemir mirasçıları, Selahattin Yılmaz, Hakan Yılmaz, Gültekin Yılmaz, Gülhan Gündüz, Hanım Taşdemir, Yusuf Taşdemir, Alime Taşdemir, Cengiz Taşdemir, Kibriye Taşdemir, Sevdanur Taşdemir

 339,64 m²             

 128,11 m²

 21   

   2018/85

Değirmenli köyü       

15/10/2018

 150

87   

 

 

Tarla  

 Naim Karabulut mirasçıları, Bülbül Akçam, Necmettin Karabulut, Elaattin Karubulut, Sebahattin Karabulut, Sevgül Karabulut, İmügül Kalender, Nurgül Çimen

 

90,58 m²

   33,51 m²

22

 

     

2018/113

Çamlıçatak

15/10/2018

110

18

 Tarla

 İsrafil Mert mirasçıları, Zeki Mert, Hava Mert, Erdoğan Mert, Ergün Mert, Mürvet Mert, Taner Mert, Hanımzade Güngör, Nevinaz Karadağ, Cengiz Mert, Türken Mert, Anıl Mert, Duygu Mert, Meltem Mert, Murat Alp Mert, Gülseher Öztürk, Alirıza Karataş, İsmet Karataş, Eşref Karataş, Leyla Karataş, Leyla Yılmaz, Hikmet Karataş, Şeref Karataş, Cemile Karataş mirasçıları, Lütfi Bilgili, Gülaçar Büber, Gülender Onay, Bülent Bilgili, Nilüfer Doğan, Kadir Bilgili, Leyli Karataş, İzzet Mert

  

      

23

 

     

 2018/82

 Değirmenli

15/10/2018

150

45

 Tarla 

  Binali Altun mirasçıları, Hanım Şimşek, Günay Altun, Ömer Terkoğulları, Faruk Altun, Birsen Öztürk, Atif Altun mirasçıları, Sevim Altun, Mehtap Çetkin, Gülsen Aras, Nayide Altun  

   254,71 m²

   95,53 m² 

24

 

     

2018/114 

Çamlıçatak   

15/10/2018

  122

42

Tarla

 Zülal Alaçam mirasçıları, Binali Alaçam, Şüşe Alaçam, Yılmaz Alaçam, Sefinaz Alaçam, Selvinaz Alaçam, Fikrinaz Alaçam, Korkmaz Alaçam, Ehlinaz Alaçam

474,85 m²     

 175,1 m²    

25 

 

     

 2018/122 

 Halilefendi Mah. 

 15/10/2018

 120

11

 Tarla

 Osman Çelik mirasçıları, Selim Çelik mirasçıları, Halil Çelik, Fikrane Altun, İbrahim Çelik, İsmail Çelik, Nermin Günal, Hakkı Çelik mirasçıları, Songül Çelik, Oğuzhan Çelik, Gülhan Ergül (Çelik)

 192,06 m²

 71,21 m²

        

26

     

    2018/119

Halilefendi Mah.     

08/10/2018

123 

 Tarla

 Neşegül Aşçı, Günay Güngör Aşçı, Tülay Cengiz, Nuh Aşçı, Peruze Aşçı, Murat Aşçı                                              

   1107,63 m²

 359,06 m²  

        

25    

     

 2018/107   

 Halilefendi Mah    

 08/10/2018

 128 

  119

 Tarla 

  Cengiz Balcı, Muammer Ballı, Taner Balcı, Ayten Balcı, ilyas Ballı, Yunus Ballı, Yılmaz Ballı, Ergül Balcı, Aslı Ballı, Nerman Ballı, Nuran Ballı, Erbay Ballı        

 536,39 m²     

  202,9 m²    

        

27   

     

 2018/124      

 Halilefendi Mah.       

  15/10/2018

120   

  5 

Tarla   

 Akif Alkan mirasçıları, Sevim Demir, Cengiz Alkan mirasçıları, Hakan Alkan, Okan Alkan, Derya Çelik, Güçlü Alkan, Nurtaç Altun, Aydoğan Alkan, Ufuk Alkan, Aysin Erol, Ekrem Alkan mirasçıları, Sevim Alkan, Ertan Alkan, Ercan Alkan, Erkan Alkan, Özcan Alkan, Hakan Alkan

 3064,01 m²     

 1152,39 m²      

        

28      

     

2018/118      

 Halilefendi Mah.          

15/10/2018

123

14

Tarla    

 İlhami Kesmin mirasçıları, Nazime Keskin mirasçıları, Rahmi Keskin, Meryem Keskin, Murat Burak Keskin, Dünyam Durul Keskin, Yurdanur Uslu, Aynur Yeşiltaş, Sümbül Gür, Songül Us, Arzu Keskin  

 1226,9 m²

 384,86 m²         

        

29      

     

2018/112       

Çamlıçatak Köyü             

 15/10/2018

122

 46

Tarla     

 Hamza Çakıcı mirasçıları, Sultan Çakıcı, Derviş Çakıcı, Erdoğan Çakıcı, Ayhan Çakıcı, Oktay Çakıcı, Sevilay Aslan, Metin Çakıcı  

 342,26 m²   

 123,33 m²            

        

30

     

2018/123

Halilefendi Mah.

08/10/2018

120

10

 Tarla     

 Lütfi Keskin mirasçıları, Yosma Keskin, Ömer Keskin, Nevin Akcan Keskin, Osman Keskin, Özkan Keskin mirasçıları, Nardane Keskin, Öznur Keskin, İbrahim Keskin     

273,42 m²       

 102,37 m²               

        

31

     

 2018/88

Değirmenli köyü

 08/10/2018

 128

Ve

129

 1

Ve

6

        Tarla

  Atanur Deniz, Yaşar Deniz, Yunus Deniz mirasçıları, Espender Deniz mirasçıları, Nazife Deniz, Mevlüt Deniz, Mihriban İpçi, Osman Deniz, Şehriban Demir, Mustafa Deniz                                               

  194,66 m²

 

Ve

 

1560,07 m²

  112,66 m²

 

Ve

 

623,86m²      

        

32

 

 

 

     

 2018/78

 Değirmenli Köyü 

 15/10/2018

127

8

Tarla       

 Bayram Taşdemir mirasçıları, Engin Taşdemir, Gülbeyaz Bıçkın, Fatma Taşdemir mirasçıları, Hülya Bilgin, İradet Taşdemir, Abit Taşdemir mirasçıları, Turhan Taşdemir, Zabit Taşdemir, Halis Taşdemir mirasçıları, Gülay Muşlu, Birsen Güneş, Enis Taşdemir mirasçıları, Deniz Kaan Taşdemir, Can Tarkan Taşdemir, Deniz Taşdemir, Naciye Taşdemir, Hafize Koç, Nihat Balci, Gülfikar Dede, Songül Karaca, Sürmeli Aydemir mirasçıları, Mehmet Ali Karasu, Solmaz Çimen, Pınar Ağbulak, Şentürk Karasu, Cihan Karasu, Fener Karataş, Kurban Taşdemir mirasçıları, Zekiye Taşdelen, Binnaz Taşdemir mirasçıları, İsmet Taşdemir, Nimet Kaya, Mihrali Taşdemir mirasçıları                                          

 521,54 m²         

  207,03 m²                 

        

33

 

 

 

     

  2018/122

 Halilefendi Mah.

  15/10/2018

 120

  11

Tarla

   Osman Çelik mirasçıları,Selim Çelik Mirasçıları, Halil Çelik, Fikrane (Altun) Çelik, İbrahim Çelik, İsmail Çelik, Nermin Günal (Çelik), Hakkı Çelik mirasçıları, Songül Çelik, Oğuzhan Çelik, Gülhan Ergül (Çelik)                                                             

   192,06m²          

       71,21m²               

        

34

 

 

 

     

  2018/111

 Çamlıçatak Köyü    

  15/10/2018

106

20 

Tarla       

 Selime Akyüz mirasçıları, Hacer Kızılaslan, Güldeste Gökyeşil, Durak Akyüz, Sekine Altun, Kıymet Altun mirasçıları, Şahmurat Altun, Satut Koçak, Anşa Levent, Menemşe Koçak, Gülşişe Akkoç, Dursun Ali Akkoç, Filiz Gündüz, Kadir Akkoç, Leyla Altıparmak, Nejla Akkoç, Mustafa Akkoç, Atalay Koçak, Dursun Altun, Cemal Altun, Fadime Öztürk, Kemal Altun, Bedel Altun mirasçıları, Atanur Koçak, Yusuf Altun, Kamil Altun, Zahide Altun, Güleser Çıkurçayır, Fahrettin Altun, Hakan Altun, Ruhselat Dursun, Şükran Bilgili, Tükezban Dursun

 575,25 m²            

   185,77 m²                   

        

35

 

 

 

     

   2018/116

  Halilefendi Mah.    

15/10/2018  

123 

 27

Tarla        

 Akif Alkan mirasçıları, Sevim Demir, Cengiz Alkan mirasçıları, Hakan Alkan, Okan Alkan, Derya Çelik, Güçlü Alkan, Nurtaç Altun, Aydoğan Alkan, Ufuk Alkan, Aysin Erol, Nusret Alkan mirasçıları, Ekrem Alkan mirasçıları, Sevim Alkan, Ertan Alkan, Ercan Alkan, Özcan Alkan, Hakan Alkan Aynur  Garipoğlu, Yalçın Alkan, Zübeyde Atalay  

 689,5 m²            

 263,17 m²                       

        

36  

 

 

 

     

2018/120   

 Halilefendi Mah.        

15/10/2018

123

5

Tarla

Ayşe Turan mirasçıları, Münüre Turan mirasçıları, Osman Turan mirasçıları, Ercan Turan, Nebahat Turan, Aysel Özdemir mirasçıları, İsmet Turan, Uğurşadi Turan, Selen Demir, Sibel Karabulut, Sedva Irmak, Nezaket Turan, leyla Aymelek, Yavuz Güven mirasçıları, Güllişan Güven, Çilem Gülsoy, Elif Karaduman, Deniz Güven, Cengiz Güven, Yunus Güven, Salih Güven, Nurdan Yıldız, Göhsen Çerçigüler, Erol Turan, Cavit Turan mirasçıları, Yeter Turan, Gökhan Turan, Erhan Turan, Ensar Turan mirasçıları, Fatma Fevziye Turan, Canberk Turan, Cansev Turan, Polat Turan

749,14 m²

  360,87 m²                       

        

37 

 

 

 

     

 2018/115   

 Çamlıçatak köyü.      

15/10/2018

122

39

40

Tarla

 Zülali Alaçam mirasçıları, Binali Alaçam, Şüşe Alaçam, Yılmaz Alaçam, Sefinaz Alaçam, Selvinaz Alaçam, Fikrinaz Alaçam, Korkmaz Alaçam, Ehlinaz Alaçam, Bünyamin Özer, Zarif Koçak, Hafiz Özer mirasçıları, Saniye Özer, Hikmet Özer, Kamile Özer, Hülya Altun, Özcan Özer, Aynur Sarıçayır

309,9   m²

259,13 m²

 120,75  m²       94,24   m²         

        

38   

 

 

 

     

2018/109     

  Halilefendi Mah.         

15/10/2018

128

68

 

Tarla

 Kadim Yıldız mirasçıları, Orhan Yıldız, Enver Yıldız, Nahide Yıldız, Cavahir Yıldız, Turan Yıldız, Erhan Yıldız, Sevilay Yıldız, Şahi Ekmekçi, Halit Yıldız mirasçıları, Birsen Yıldız, Çimen Yümün, Çiçek Yıldız, Emrah Yıldız, Tuncer Karabağ

940,87 m²     

  

 385,91 m²                          

        

39     

 

 

 

     

 2018/79     

  Değirmenli Köyü

 08/10/2018

129 

 3

 

  Tarla

 Latif Kaya, Gülgez Kaya, Ayfer Diktaş, Muharrem Kaya, Güven Kaya, Ali Kaya, Şahi Kaya, Zeki Kaya, Münire İşçi mirasçıları, Oktay İşçi, Bayram İşçi, Özlem Deniz, Serpil İşçi, Murat İşçi, Mustafa İşçi, Fadime Şahin, Kenan Kaya, Zennure Duran, Münüse Ciritci, Şükran Kaya mirasçıları 

  196,36 m²      

  

  232,36 m²                           

        

40   

 

 

 

     

 2018/72      

 Değirmenli Köyü

 08/10/2018

118  

 1 

 

Tarla  

 Haydar Çelik mirasçıları, Pantoş Çelik, Bilal Çelik, Emine Çelik, Güldeste Çelik, Ömer Çelik, Süleyman Çelik, Eyup Çelik, Özlem Çelik, Öznur Çelik, İsmail Çelik   

 808,21 m²          

  

 303,1 m²                                

        

       

41

 

 

     

2018/77

 Değirmenli Köyü 

08/10/2018  

 127  

 6  

 

Tarla   

 Memet Güneş, Tutiye Güneş, Husniye Çelik, Nezahat Usta, İlknur Gökçek, Murat Güneş, Suat Güneş, Yaşar Güneş, Ahmet Güneş, Kemal Güneş mirasçıları, Zafer Güneş, Ayfer Çelik, Muzaffer Güneş, Enser Güneş, Hadice Şimşek, Şefika Buyruk

 167,69 m²             

  

 58,22 m²                                 

        

42       

 

 

 

     

 2018/93

 Balıkçılar köyü    

08/10/2018

105

107

6

14

 Tarla   

Efeni Aydemir, Telli Aydemir mirasçıları, Güzel Aydemir mirasçıları, Efrail Demirci, Resmiye Kaya, Hacer Demirci mirasçıları, Hicaz Öztürk, Hakime Şanal, Yadigar Aydemir, Ekrem Aydemir mirasçıları, Güldenur Çakmak, Nardane Öztürk, Nurgül Aslantaş, Zeynep Aydemir, Senem Aydemir mirasçıları, Zöhre Aydemir mirasçıları, Hilmi Kaya, Gülgez Yıldız, Güldeste Kızılaslan, Bilor Tuna, Filiz Karadeniz, murat Kaya, Fuat Kaya, Serpil Tırpanca

                 

  

                                     

         

43      

 

 

 

     

2018/104

Çamlıçatak Köyü       

08/10/2018

 112

 

 27

 

Tarla     

Hasibe Durak mirasçıları, Leyla Kara mirasçıları, Gülali Kara, Naile Çakal, Rukiye Kara, Zekeriya Durak, Sona Şimşek, Hazim Durak, Kazim Durak, Mülazim Durak, Yılmaz Durak, Ömer Çalışkan mirasçıları, Gülnihal Çalışkan, Nihat Çalışkan, Şükran Şentürk, Suat Çalışkan, Fuat Çalışkan, Şemsinur Soydemir, Türkan Yıldız, Ruaf Çalışkan, Mevlüt Çalışkan, Süleyman Çalışkan mirasçıları, Münür Çalışkan mirasçıları, Kibriye Özbek, Bilgiye Kurutaş, Ahmet Bilgili, Erkan Bilgili, Nuriye Kızılaslan, Kebiye Yalçin, Mülkiye Biçici, Haşim Çalışkan mirasçıları, Nuri Çalışkan, Enis Çalışkan, Mecit Çalışkan, Pünpül Çalışkan mirasçıları, Elaettin Çalışkan, Selaattin Çalışkan mirasçıları, Sarı Çalışkan mirasçıları, Mehettin Çalışkan mirasçıları, Şevket Çalışkan, Emsal Çalışkan, Songül Yıldırım, Arife Göktan, Filiz Bölük, Yeliz Şeflek, Engin Çalışkan, Nuray Çalışkan, Tutuye Çalışkan, İsrafil Kirman, Mustafa Kirman, Kibar Kirman, Feride Altun, Gülbahar Boztaş, Hülya Dursun, Turgay Kirman, Kahraman Çalışkan, Fadime Çalışkan, Gülebat Akçay, Gülenar Avci, Güven Çalışkan, Tüncer Çalışkan, Güney Çalışkan, Gülsifa Avci, Tevkif Çalışkan mirasçıları, Fidan Çalışkan mirasçıları, Hatun Taşci, Cihan Akbulut, Şahsenem Boy,Şahismail Akbulut,                         

678,44 m²

 250,45 m²                                  

        

         

 

 

 

     

 

          

 

 

 

 

 

      

 Durmuş Akbulut, Bilgin Akbulut, Soner Akbulut, Binali Çalışkan, Sakine Altun mirasçıları, Metin Altun, Gülay Kabay, Mervet Çalışkan mirasçıları, Gülfikar Kömürcü, Güleser Çalışkan, Gülveren Kaçar, Şahzade Temel, Hakan Kirman, Nesrin Çimen, Esin Erdoğanr, Kadir kirman, Kader Kirman, Demirali Çalışkan, Abbas Çalışkan

 

                                     

        

44        

 

 

 

     

 2018/108

Halilefendi Mah.          

 08/10/2018

128

71

Tarla

Serpil Timur, Ufuk Güngör, Ercümen Güngör, Kaya Güngör,  Naciye Güngör, Talat Güngör, Işık Güngör

124,17 m²

1.66 m²                                      

        

 

45          

 

 

 

     

  2018/74

Değirmenli Köyü            

  15/10/2018

122

 19

 Tarla

 Balhanım Yeşiltaş mirasçıları, Nezafet Karahan, Zennure Karabulut mirasçıları, Talat Yeşiltaş, Sona Yeşiltaş, Gülşan Baltacı, Adil Yeşiltaş, Kadir Yeşiltaş, Medet Yeşiltaş, Seddi Yeşiltaş, Sedai Yeşiltaş, Behzat Yeşiltaş mirasçıları

 168,32 m²

 92,57 m²                                       

        

46

           

 

 

 

     

   2018/105

 Çamlıçatak köyü

   08/10/2018

 104

  3

 Tarla

 Tayfun Taşdemir                                                       

  615,09m² 

   244,43m²                               

47           

 

 

 

     

2018/97  

 Ortageçit Köyü              

 08/10/2018 

 110

  5

Tarla  

 Sevda Demir, Zennure Demir mirasçıları, Fuat Demir mirasçıları, Hakkı Demir, Sevda Demir, Sevinç Gürbulak, Hakkı Demir, Sevgi Aksakal, Necati Demir, Hacer Demir, Nermin Odabaş, Özer Demir, Veysal Demir, Nezahat Balkaya, Nazime Köksoy, Mevlüt Demir mirasçıları, Enser Demir, Nazim Demir, Nadim Demir, Alim Demir, Hatice Türk, Gülfiye Tuncer, Selda Akkuş mirasçıları, Uğur Akkuş, İdil Irmak Akkuş, Yeter Demir

 440,496 m²  

  169,81 m²                                         

        

48

           

 

 

 

     

 2018/71

  Sulakyurt Köyü                

08/10/2018   

118

 23 

Tarla

 Mevlüt Karataş mirasçıları, Nazim Karataş, Mustafa Karataş, Nazmiye Doğan, Mikail Karataş, Safa Karataş, Atilla Karataş, Güldane Aydemir, Gülsün Gündüz, İsmail Demirci, Engin Demirci, Mihrali Demirci mirasçıları, Binali Demirci, Kibar Demirci, Memet Demirci, Süsem Karaçam, Sündüs Bölük, Sakine Demirci, Ezine Ünal, Ahmet Demirci, Birsen Levent, Kudret Koçak, Gürsen Demirci, Metin Demirci, Mükerrem Demirci, Gülten Demirci, Gülayşe Demirci, İsmet Demirci mirasçıları, Filiz Çimen, Kader Salçı, Yunus Demirci, Fidan Demirci, Nazlı Demirci, Ferdene Demirci, Penbe Demirci, Nüsret Demirci mirasçıları, Mahiye Akçay, Mahşeker Erdem, İlimdar Güler, Hükümdar Güler, Ayşe Altunkaynak, Nevride Altunkaynak, Rahim Altunkaynak mirasçıları, Tülay Arıcı, Ebru Demir, Mesut Altunkaynak, Hilal Altunkaynak, Naim Altunkaynak, İlhan Altunkaynak, Nermin Altunkaynak, Altun Demirci, Kıymet Demirci, Bağdagül Demirci, Yener Demirci, Erbay Demirci, Sündüs Bölük, Erol Demirci, İkram Demirci                              

  568,61 m²    

  213,49 m²                                          

        

49 

           

 

 

 

     

   2018/92

  Balıkçılar köyü         

     08/10/2018

  105

ve

108

    119

ve

35

 tarla

Bedriye Kaya mirasçıları, Memet Kaya mirasçıları, Günay Demirci, Asiye Demirci, Gülbahar Dursun, Osman Kaya, Tahsin Kaya, Fatma Yılmaz mirasçıları, Resmigül Yılmaz, Erkan Balıkci, Hakan Yılmaz, Melek Ertürk, Erhan Balıkci, Fazli Kaya mirasçıları, Yusuf Kaya mirasçıları, Hilmi Kaya, Gülgez Yıldız, Güldeste Kızılaslan, Bilor Tuna, Filiz Karadeniz, Murat Kaya, Fuat Kaya, Serpil Tırpancı, Fehmi Kaya, Mustafa Kaya mirasçıları, İbrahim Kaya, Sürahi Kaya, Necla Tatar, Leyla Aydın, Cahide Yiğit, İsmail Kaya, Gülcan Yılmaz, Aysel Kaya, Sultan Yılmaz, Gülşan Aslan, Metin Kaya, Çetin Kaya, Gülden Çinar, Gülümse Okyay, Sıddık Kaya, Zöhre Demirci mirasçıları, Efrail Demirci, Günay Demirci, Tünay Demirci, Nurten Demirci, Gülcan Konak, Güntay Demirci, Abdullah Demirci, Abbas Kaya, Süleyman Kaya Keskin, Mehmet Kaya mirasçıları, Rüfet Kaya mirasçıları, Yıldız Kaya, Selda Tiktaş, Ergin Kaya, Sevgi Şahin, Nimet Kaya mirasçıları, Şaziye Kaya, Barış Kaya, Duygu Kaya, Remziye eşevin, Gülyüz Aydemir, Gürsel Aydemir, Ümran Kurşun, Emre Aydemir, Fatma Yuca, Fikret Kaya, Gülsevil Ayçil, Mustafa Kaya, Yakup Kaya mirasçıları, Bilal Kaya, Aşir Kaya, Tükezban İvğen, Şahsiban Yıldırım, Zeki Kaya, Bekir Kaya, Hayriye Kaya  

  2.085,53m²

 

ve

 

296,42 m²

     789,56m²

 

ve

 

112,07 m²                                            

       
Anahtar Kelimeler: T.C., , ARDAHAN, , 2., ASLİYE, HUKUK, MAHKEMESİNDEN, , ,
9 KISIM 22 KALEM MUHTELİF KIRTASİYE MALZEMESİ ALIMI 25 İNCİ HD.TUG.K.LIĞI MİLLİ SAVUNMA BAKANLIĞI MSB BAĞLILARI
9 KISIM 22 KALEM MUHTELİF KIRTASİYE MALZEMESİ ALIMI 25 İNCİ HD.TUG.K.LIĞI MİLLİ SAVUNMA BAKANLIĞI MSB BAĞLILARI
9 KISIM 22 KALEM MUHTELİF KIRTASİYE MALZEMESİ ALIMI 25 İNCİ HD.TUG.K.LIĞI MİLLİ SAVUNMA BAKANLIĞI MSB BAĞLILARI
AKARYAKIT SATIN ALINACAKTIR ARDAHAN BELEDİYE BAŞKANLIĞI - DESTEK HİZMETLERİ MÜDÜRLÜĞÜ
AKARYAKIT SATIN ALINACAKTIR ARDAHAN BELEDİYE BAŞKANLIĞI - DESTEK HİZMETLERİ MÜDÜRLÜĞÜ
AKARYAKIT SATIN ALINACAKTIR ARDAHAN BELEDİYE BAŞKANLIĞI - DESTEK HİZMETLERİ MÜDÜRLÜĞÜ
ORMAN ENVALİ BOLYLAMA VE MESAHA İLE MUHTELİF BÖLMELERDE SİLVİKÜLTÜREL BAKIM HİZMETLERİNİN TEKNİK DENETİM VE KONTROLÜ DANIŞMANLIK HİZMETİ ALINACAKTIR ARDAHAN ORMAN İŞLETME MÜDÜRLÜĞÜ DÖNER SERMAYE İŞLETMESİ
ORMAN ENVALİ BOLYLAMA VE MESAHA İLE MUHTELİF BÖLMELERDE SİLVİKÜLTÜREL BAKIM HİZMETLERİNİN TEKNİK DENETİM VE KONTROLÜ DANIŞMANLIK HİZMETİ ALINACAKTIR ARDAHAN ORMAN İŞLETME MÜDÜRLÜĞÜ DÖNER SERMAYE İŞLETMESİ
ORMAN ENVALİ BOLYLAMA VE MESAHA İLE MUHTELİF BÖLMELERDE SİLVİKÜLTÜREL BAKIM HİZMETLERİNİN TEKNİK DENETİM VE KONTROLÜ DANIŞMANLIK HİZMETİ ALINACAKTIR ARDAHAN ORMAN İŞLETME MÜDÜRLÜĞÜ DÖNER SERMAYE İŞLETMESİ
AĞAÇLANDIRMA VE EROZYON KONTROLU HİZMETİ ALINACAKTIR ORMAN İŞLETME MÜDÜRLÜĞÜ-ARDAHAN DİĞER ÖZEL BÜTÇELİ KURULUŞLAR ORMAN GENEL MÜDÜRLÜĞÜ
AĞAÇLANDIRMA VE EROZYON KONTROLU HİZMETİ ALINACAKTIR ORMAN İŞLETME MÜDÜRLÜĞÜ-ARDAHAN DİĞER ÖZEL BÜTÇELİ KURULUŞLAR ORMAN GENEL MÜDÜRLÜĞÜ
AĞAÇLANDIRMA VE EROZYON KONTROLU HİZMETİ ALINACAKTIR ORMAN İŞLETME MÜDÜRLÜĞÜ-ARDAHAN DİĞER ÖZEL BÜTÇELİ KURULUŞLAR ORMAN GENEL MÜDÜRLÜĞÜ
T.C. ARDAHAN İCRA DAİRESİ
T.C. ARDAHAN İCRA DAİRESİ
T.C. ARDAHAN İCRA DAİRESİ 2018/2744 ESAS
ARDAHAN BELEDİYE BAŞKANLIĞI ARSA SATIŞ İLANI
ARDAHAN BELEDİYE BAŞKANLIĞI ARSA SATIŞ İLANI
ARDAHAN BELEDİYE BAŞKANLIĞI ARSA SATIŞ İLANI
İLAN ARAÇ KİRALAMA HİZMETİ ALINACAKTIR 25 İNCİ HD.TUG.K.LIĞI MİLLİ SAVUNMA BAKANLIĞI MSB BAĞLILARI
İLAN ARAÇ KİRALAMA HİZMETİ ALINACAKTIR 25 İNCİ HD.TUG.K.LIĞI MİLLİ SAVUNMA BAKANLIĞI MSB BAĞLILARI
İLAN ARAÇ KİRALAMA HİZMETİ ALINACAKTIR 25 İNCİ HD.TUG.K.LIĞI MİLLİ SAVUNMA BAKANLIĞI MSB BAĞLILARI
ARDAHAN İCRA DAİRESİ
ARDAHAN İCRA DAİRESİ
ARDAHAN İCRA DAİRESİ
ARDAHAN MERKEZ REKABET KURUMU FEN LİSESİ ONARIM İŞİ ARDAHAN ÖZEL İDARESİ PLAN PROJE YATIRIM VE İNŞAAT MÜDÜRLÜĞÜ
ARDAHAN MERKEZ REKABET KURUMU FEN LİSESİ ONARIM İŞİ ARDAHAN ÖZEL İDARESİ PLAN PROJE YATIRIM VE İNŞAAT MÜDÜRLÜĞÜ
ARDAHAN MERKEZ REKABET KURUMU FEN LİSESİ ONARIM İŞİ ARDAHAN ÖZEL İDARESİ PLAN PROJE YATIRIM VE İNŞAAT MÜDÜRLÜĞÜ
ARDAHAN İL ÖZEL İDARESİ BETON SANTRALİ ALIMI VE KURULUMU İŞİ MAL ALIMI ARDAHAN İL ÖZEL İDARESİ İŞLETME VE İŞTİRAKLER MÜDÜRLÜĞÜ
ARDAHAN İL ÖZEL İDARESİ BETON SANTRALİ ALIMI VE KURULUMU İŞİ MAL ALIMI ARDAHAN İL ÖZEL İDARESİ İŞLETME VE İŞTİRAKLER MÜDÜRLÜĞÜ
ARDAHAN İL ÖZEL İDARESİ BETON SANTRALİ ALIMI VE KURULUMU İŞİ MAL ALIMI ARDAHAN İL ÖZEL İDARESİ İŞLETME VE İŞTİRAKLER MÜDÜRLÜĞÜ
T.C. SERHAT KALKINMA AJANSI
T.C. SERHAT KALKINMA AJANSI
T.C. SERHAT KALKINMA AJANSI
ARDAHAN İCRA DAİRESİ
ARDAHAN İCRA DAİRESİ
ARDAHAN İCRA DAİRESİ
TÜM İLANLAR
DOLAR
5.5274
EURO
6.2630
ALTIN
0
BIST
0
 
SİYASET
GÜNCEL
EKONOMİ
SPOR
EĞİTİM
SAĞLIK
VALİLİK
BELEDİYE
DERNEKLER
Ardahan için namaz vakitleri
İmsak Güneş Öğle İkindi Akşam Yatsi
05:39 07:25 12:22 14:42 17:00 18:34
E-Gazete
Çok Okunanlar
Çok Yorumlananlar
Başlangıç Tarihi
Bitiş Tarihi