TAŞINMAZLARIN SATIŞI

TAŞINMAZLARIN SATIŞI

15.2.2019 09:10:40

TAŞINMAZLARIN SATIŞI
Ardahan Belediye Başkanlığından:
1 - Ardahan/Merkez Kaptanpaşa Mahallesi, Hamam Caddesi No:26´da bulunan AVM´deki Mülkiyeti Ardahan Belediyesine ait aşağıda belirtilen 3 adet işyeri (dükkan) ve 8 adet ofis ile yine aşağıda belirtilen Yeni Mahallede bulunan 218/24, 215/40 ve 195/6 nolu parsel ile Karagöl Mahallesinde bulunan 334 ada 37 ve 26 nolu parsellerin; 2886 sayılı Devlet İhale Kanununun 45.maddesi gereğince Açık İhale Usulü ile satışı yapılacaktır.
2 - Satışı yapılacak taşınmazların; Mahallesi, Cinsi, Ada, Parsel, metre karesi, toplam m² bedeli, geçici teminat ve şartname bedeli aşağıya çıkarılmıştır.
3 - İhale 26/02/2019 Salı günü saat 14:00´da Kaptanpaşa Mahallesi, İnönü Caddesi No:27 Merkez/ARDAHAN adresindeki Belediye Meclis Toplantı Salonunda (3. Kat) Encümen huzurunda yapılacak olup, her bağımsız (dükkan, ofis ve arsı) bölüm için ayrı ayrı teklif alınacaktır.
4 - Taşınmazların bedeli İhale Şartnamesinde gösterilen tablodaki gibi tahsil edilecektir.
5 - İhaleye katılacaklarda aranacak belgeler;
a - Gerçek kişi katılması halinde ikametgâh belgesi, tüzel kişi katılması halinde oda faaliyet belgesi,
b - Nüfus cüzdanı örneği,
c – Muhammen bedel üzerinden yatırılan en az % 3 ‘lük ve arsalar için %10 Geçici Teminat yatırdığına dair makbuz,
ç- İhale Şartnamesini satın aldığına dair makbuz,
d - İhaleye iştirak eden taraflardan her sayfası ayrı ayrı imzalanmış şartname,
e - Gerçek kişi olması halinde Noter tasdikli İmza Beyannamesi,
f - Tüzel kişi olması halinde, ilgisine göre tüzel kişiliğin ortakları, üyeleri veya kurucuları ile tüzel kişiliğin yönetimindeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi veya bu hususları tevsik eden belgeler ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri,
g - Varsa vekaleten katılanlar için noterden onaylı vekaletname ve vekilin imza beyannamesi,
h - Belediyemize herhangi bir borcu olmadığına dair belge,
6 - Daha geniş bilgi almak isteyenler mesai saatleri içinde Ardahan Belediyesi Yazı İşleri Müdürlüğüne (0 478 211 3052) müracaat etmeleri gerekmektedir.
7- İhaleye iştirak edeceklerin, istenilen belgelerle birlikte Ardahan Belediye Başkanlığı Yazı İşler Müdürlüğüne en geç 26/02/2019 Salı günü saat 12.00´a kadar başvuruda bulunmaları gerekmektedir.
8- İhale bedeli peşin ödenecek olup, KDV, damga vergisi, tapu vb. masraflar alıcıya aittir.
9- İdare ihaleyi yapıp yapmamakta serbesttir.
10-Katılımcılar ihaleye girecekleri her bağımsız bölüm için üsteki şartları ayrı ayrı sağlayarak ihaleye katılabilirler.
İhaleye iştirak edeceklere duyurulur.

S.
No Mahalle Mevkii Ada No Parsel M2 Kat Bağ.Böl. Blok Niteliği Rayiç Bedeli Muhammen Bedeli Geçici Tem. Şart name No (TL/m2) TL. (KDV hariç) Bedeli TL. bedeli
(%3 ve 10)

1. Kaptanpaşa Hamam Caddesi 268 65 84,80 Zemin 11 B Dükkan 2.925,00 248.040,00 7.441,20 100,00 TL.
2. Kaptanpaşa Hamam Caddesi 268 65 109,01 Zemin 17 B Dükkan 2.950,00 321.579,50 9.647,39 100,00 TL.
3. Kaptanpaşa Hamam Caddesi 268 65 84,82 Zemin 18 B Dükkan 2.950,00 250.219,00 7.506,57 100,00 TL.
4. Kaptanpaşa Hamam Caddesi 268 65 69,02 1.Kat 22 B Ofis 1.665,00 114.918,30 3.447,55 100,00 TL.
5. Kaptanpaşa Hamam Caddesi 268 65 72,91 2.Kat 38 B Ofis 1.260,00 91.866,60 2.756,00 100,00 TL.
6. Kaptanpaşa Hamam Caddesi 268 65 72,91 3.Kat 50 B Ofis 1.260,00 91.866,60 2.756,00 100,00 TL.
7. Kaptanpaşa Hamam Caddesi 268 65 72,96 4.Kat 59 B Ofis 1.260,00 91.929,60 2.757,89 100,00 TL.
8. Kaptanpaşa Hamam Caddesi 268 65 60,02 4.Kat 60 B Ofis 1.260,00 75.625,20 2.268,76 100,00 TL.
9. Kaptanpaşa Hamam Caddesi 268 65 60,02 5.Kat 72 B Ofis 1.260,00 75.625,20 2.268,76 100,00 TL.
10. Kaptanpaşa Hamam Caddesi 268 65 60,07 5.Kat 73 B Ofis 1.260,00 75.688,20 2.270,65 100,00 TL.
11. Kaptanpaşa Hamam Caddesi 268 65 143,06 6.Kat 82 B Ofis 1.440,00 206.006,40 6.180,19 100,00 TL.
12. Karagöl --- 334 37 349,88 -- -- -- Arsa 688,00 240.717,44 % 10 - 24.071 50 TL
Mahallesi ,74 % 3 – .
7.221,51
13. Karagöl --- 334 26 396,10 -- -- -- Arsa 688,00 272.516,80 % 10 – 27.251 50 TL
Mahallesi ,68 % 3 – 8.
175.48
14.Yeni Mahalle --- 195 6 460,00 -- -- -- Arsa 40,00 18.400,00 % 10- 1.840,00 50 TL.
% 3- 552,00
15.Yeni Mahalle --- 215 40 2205,37 -- -- -- Arsa 40,00 88.214,80 % 10- 8.821,48 50 TL
% 3- 2.646,42 .
16.Yeni Mahalle --- 218 24 422,00 -- -- -- Arsa 38,00 16.036,00 % 10- 1.603,60 50 TL. % 3- 480,00
Anahtar Kelimeler: TAŞINMAZLARIN, SATIŞI
9 KISIM 22 KALEM MUHTELİF KIRTASİYE MALZEMESİ ALIMI 25 İNCİ HD.TUG.K.LIĞI MİLLİ SAVUNMA BAKANLIĞI MSB BAĞLILARI
9 KISIM 22 KALEM MUHTELİF KIRTASİYE MALZEMESİ ALIMI 25 İNCİ HD.TUG.K.LIĞI MİLLİ SAVUNMA BAKANLIĞI MSB BAĞLILARI
9 KISIM 22 KALEM MUHTELİF KIRTASİYE MALZEMESİ ALIMI 25 İNCİ HD.TUG.K.LIĞI MİLLİ SAVUNMA BAKANLIĞI MSB BAĞLILARI
AKARYAKIT SATIN ALINACAKTIR ARDAHAN BELEDİYE BAŞKANLIĞI - DESTEK HİZMETLERİ MÜDÜRLÜĞÜ
AKARYAKIT SATIN ALINACAKTIR ARDAHAN BELEDİYE BAŞKANLIĞI - DESTEK HİZMETLERİ MÜDÜRLÜĞÜ
AKARYAKIT SATIN ALINACAKTIR ARDAHAN BELEDİYE BAŞKANLIĞI - DESTEK HİZMETLERİ MÜDÜRLÜĞÜ
ORMAN ENVALİ BOLYLAMA VE MESAHA İLE MUHTELİF BÖLMELERDE SİLVİKÜLTÜREL BAKIM HİZMETLERİNİN TEKNİK DENETİM VE KONTROLÜ DANIŞMANLIK HİZMETİ ALINACAKTIR ARDAHAN ORMAN İŞLETME MÜDÜRLÜĞÜ DÖNER SERMAYE İŞLETMESİ
ORMAN ENVALİ BOLYLAMA VE MESAHA İLE MUHTELİF BÖLMELERDE SİLVİKÜLTÜREL BAKIM HİZMETLERİNİN TEKNİK DENETİM VE KONTROLÜ DANIŞMANLIK HİZMETİ ALINACAKTIR ARDAHAN ORMAN İŞLETME MÜDÜRLÜĞÜ DÖNER SERMAYE İŞLETMESİ
ORMAN ENVALİ BOLYLAMA VE MESAHA İLE MUHTELİF BÖLMELERDE SİLVİKÜLTÜREL BAKIM HİZMETLERİNİN TEKNİK DENETİM VE KONTROLÜ DANIŞMANLIK HİZMETİ ALINACAKTIR ARDAHAN ORMAN İŞLETME MÜDÜRLÜĞÜ DÖNER SERMAYE İŞLETMESİ
AĞAÇLANDIRMA VE EROZYON KONTROLU HİZMETİ ALINACAKTIR ORMAN İŞLETME MÜDÜRLÜĞÜ-ARDAHAN DİĞER ÖZEL BÜTÇELİ KURULUŞLAR ORMAN GENEL MÜDÜRLÜĞÜ
AĞAÇLANDIRMA VE EROZYON KONTROLU HİZMETİ ALINACAKTIR ORMAN İŞLETME MÜDÜRLÜĞÜ-ARDAHAN DİĞER ÖZEL BÜTÇELİ KURULUŞLAR ORMAN GENEL MÜDÜRLÜĞÜ
AĞAÇLANDIRMA VE EROZYON KONTROLU HİZMETİ ALINACAKTIR ORMAN İŞLETME MÜDÜRLÜĞÜ-ARDAHAN DİĞER ÖZEL BÜTÇELİ KURULUŞLAR ORMAN GENEL MÜDÜRLÜĞÜ
T.C. ARDAHAN İCRA DAİRESİ
T.C. ARDAHAN İCRA DAİRESİ
T.C. ARDAHAN İCRA DAİRESİ 2018/2744 ESAS
ARDAHAN BELEDİYE BAŞKANLIĞI ARSA SATIŞ İLANI
ARDAHAN BELEDİYE BAŞKANLIĞI ARSA SATIŞ İLANI
ARDAHAN BELEDİYE BAŞKANLIĞI ARSA SATIŞ İLANI
İLAN ARAÇ KİRALAMA HİZMETİ ALINACAKTIR 25 İNCİ HD.TUG.K.LIĞI MİLLİ SAVUNMA BAKANLIĞI MSB BAĞLILARI
İLAN ARAÇ KİRALAMA HİZMETİ ALINACAKTIR 25 İNCİ HD.TUG.K.LIĞI MİLLİ SAVUNMA BAKANLIĞI MSB BAĞLILARI
İLAN ARAÇ KİRALAMA HİZMETİ ALINACAKTIR 25 İNCİ HD.TUG.K.LIĞI MİLLİ SAVUNMA BAKANLIĞI MSB BAĞLILARI
ARDAHAN İCRA DAİRESİ
ARDAHAN İCRA DAİRESİ
ARDAHAN İCRA DAİRESİ
ARDAHAN MERKEZ REKABET KURUMU FEN LİSESİ ONARIM İŞİ ARDAHAN ÖZEL İDARESİ PLAN PROJE YATIRIM VE İNŞAAT MÜDÜRLÜĞÜ
ARDAHAN MERKEZ REKABET KURUMU FEN LİSESİ ONARIM İŞİ ARDAHAN ÖZEL İDARESİ PLAN PROJE YATIRIM VE İNŞAAT MÜDÜRLÜĞÜ
ARDAHAN MERKEZ REKABET KURUMU FEN LİSESİ ONARIM İŞİ ARDAHAN ÖZEL İDARESİ PLAN PROJE YATIRIM VE İNŞAAT MÜDÜRLÜĞÜ
ARDAHAN İL ÖZEL İDARESİ BETON SANTRALİ ALIMI VE KURULUMU İŞİ MAL ALIMI ARDAHAN İL ÖZEL İDARESİ İŞLETME VE İŞTİRAKLER MÜDÜRLÜĞÜ
ARDAHAN İL ÖZEL İDARESİ BETON SANTRALİ ALIMI VE KURULUMU İŞİ MAL ALIMI ARDAHAN İL ÖZEL İDARESİ İŞLETME VE İŞTİRAKLER MÜDÜRLÜĞÜ
ARDAHAN İL ÖZEL İDARESİ BETON SANTRALİ ALIMI VE KURULUMU İŞİ MAL ALIMI ARDAHAN İL ÖZEL İDARESİ İŞLETME VE İŞTİRAKLER MÜDÜRLÜĞÜ
T.C. SERHAT KALKINMA AJANSI
T.C. SERHAT KALKINMA AJANSI
T.C. SERHAT KALKINMA AJANSI
ARDAHAN İCRA DAİRESİ
ARDAHAN İCRA DAİRESİ
ARDAHAN İCRA DAİRESİ
TÜM İLANLAR
DOLAR
5.5274
EURO
6.2630
ALTIN
0
BIST
0
 
SİYASET
GÜNCEL
EKONOMİ
SPOR
EĞİTİM
SAĞLIK
VALİLİK
BELEDİYE
DERNEKLER
Ardahan için namaz vakitleri
İmsak Güneş Öğle İkindi Akşam Yatsi
05:39 07:25 12:22 14:42 17:00 18:34
E-Gazete
Çok Okunanlar
Çok Yorumlananlar
Başlangıç Tarihi
Bitiş Tarihi