İL SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ ARDAHAN AĞIZ VE DİŞ SAĞLIĞI MERKEZİKANTİN VE ÇAY OCAĞI İHALE İLANI

İL SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ ARDAHAN AĞIZ VE DİŞ SAĞLIĞI MERKEZİKANTİN VE ÇAY OCAĞI İHALE İLANI

9.9.2020 11:39:54

T.C. ARDAHAN VALİLİĞİ
İL SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ ARDAHAN AĞIZ VE DİŞ SAĞLIĞI MERKEZİKANTİN VE ÇAY OCAĞI İHALE İLANI

Mülkiyeti maliye hazinesine ait olup, kullanım hakkı T.C. Sağlık Bakanlığı´na (Ardahan İl Sağlık Müdürlüğü´ne) verilen tapu kaydı Gürçayır Mahallesi,Cinderesi mevki ,F49D14C pafta,109 Ada ve 43parseL numaralı alan içerisinde Ardahan İl Sağlık Müdürlüğü İnönü Mah. Prof.Dr. Abdülmecit DOĞRU Cad. Sağlık kompleksi No :4 MERKEZ /ARDAHAN adresindekiSağlık Kompleksi binasında hizmet vermekte olan Ardahan Ağız ve Diş Sağlığı Merkezinin giriş katı ( Yüksek giriş) polikliniklerinin bulunduğu koridorda toplam 15 m2 kapalı alan kantin ve çay ocağı olarak kullanılmak üzere bu alan için 16.09.2020 Çarşamba günü TRT saati ile saat 10:30´da İl Sağlık Müdürlüğü 1.Kat Satın Alma İhale Toplantı odasında 2886 sayılı Devlet İhale Kanunu´nun 45.,46., 47. Ve 48. Maddeleri gereğince açık teklif usulü ile sözleşme tarihinden itibaren 24 ay (2 yıl ) süreli kiralama ihalesi yapılacaktır.Söz konusu kiralama işinin tahmin edilen bedeli 9.000,00 TL olup ,% 3 ( yüzde üç ) oranındaki geçici teminat tutarı 270,00 TL´dir.
İhaleye katılacak olan gerçek veya tüzel kişilerin:
a)Oda sicil kayıt belgesini (Ticaret ve Sanayi Odası veya Esnaf ve Sanatkârlar Odası´na kayıtlı olduğuna dair belge) vermeleri gereklidir.
b)Tebligat için adres beyanını (Nüfus Müdürlüğü´nden) vermeleri gereklidir.
c)Geçmişte kantin, çay ocağı, market, pastane veya lokanta işletmeciliği yaptığına dair çalıştığı kurumdan alacağı belgeyi ya da ticaret ve sanayi odası veya esnaf ve sanatkârlar odası başkanlığından alacağı belgeyi ihale öncesinde ihale komisyonuna vermeleri gereklidir.
d)Geçici teminat tutarının Ardahan Ağız ve Diş Sağlığı Merkezinin Halk Bankası A.Ş. Ardahan Şubesindeki TR210001200967800007000030 numaralı hesabına yatırıldığına dair makbuzu veya 2886 sayılı Devlet İhale Kanunu´na göre düzenlenmiş olmak şartı ile bankalardan alınmış geçici teminat mektubu getirmeleri gereklidir.
e)Türkiye´de yasal yerleşim yeri sahibi olduğunu gösterir belgeyi (ikametgâh) getirmeleri gereklidir.
f)Gerçek kişilerin nüfus cüzdanı sureti veya fotokopisini, tüzel kişilerin ise vergi kimlik numarasını gösterir belgeyi getirmeleri gereklidir.
g)Başkaları adına ihaleye katılacakların güncel geçerli, noterlikçe tasdik edilmiş vekâletnamenin aslı veya noter tasdikli suretini getirmeleri gereklidir.
h)Tüzel kişilik adına ihaleye katılacak veya teklifte bulunacak kişilerin temsile tam yetkili olduklarını gösterir noterlikçe tasdik edilmiş imza sirküleri ile vekâletnameyi vermeleri; kamu tüzel kişilerin ise, yukarıdaki bentlerde belirtilen şartlardan ayrı olarak tüzel kişilik adına ihaleye katılacak veya teklifte bulunacak tüzel kişiyi temsile yetkili olduğunu belirtir noterlikçe tasdik edilmiş belgeyi getirmeleri gereklidir.
i)Daha önce kantin kiralayıp kira borçlarını ödemeyenler ve kantin ihalesine katılıp teminatını yakanlar ihaleye katılamaz. Bu nedenle katılımcıların mali sicil kaydı getirmeleri gereklidir.
j)Yıllık kira bedelleri 4 (Dört) eşit taksitte, 3´er (Üçer) aylık dönemler haline ve her dönemin ilk 5 (Beş) iş günü içerisinde peşin olarak Ardahan Ağız ve Diş Sağlığı Merkezinin Halk Bankası A.Ş. Ardahan Şubesi TR210001200967800007000030 numaralı hesabına Türk Lirası cinsinden ödenmesi gereken paranın yatırılması suretiyle ödenir. Ödenmediği durumda gecikilen her gün için gecikme faizi uygulanır. Bu gecikmenin 30 (Otuz) günü geçmesi halinde sözleşme feshedilir. Kiracı bu nedenle uğrayacağı zarardan dolayı Kurumumuzdan herhangi bir hak talebinde bulunamaz.
k)Ağır hapis, 6 (altı) aydan fazla hapis veya “zimmet – ihtilas – irtikap – rüşvet – hırsızlık – dolandırıcılık – sahtecilik – inancı kötüye kullanma – dolaylı iflas” gibi yüz kızartıcı bir suçtan dolayı hüküm giymiş olanlar, bu cezalarını tamamlayarak tahliye edilmiş olsalar dahi kantin ihalesine başvuruları kabul edilmez ve ihaleye katılamazlar. Bu nedenle ihaleye katılacak olanların adli sicil kaydı getirmeleri zorunludur.
İhale dokümanları (şartname, kira sözleşmesi) Ardahan Ağız ve Diş Sağlığı Merkezininsatın alma biriminde görülerek incelenebilir. İhaleye iştirak edecek olanların 100 ( yüz) TL şartname bedelini, Ardahan Ağız ve Diş Sağlığı Merkezinin Halk Bankası A.Ş. Ardahan Şubesi TR210001200967800007000030 numaralı hesabına Türk Lirası olarak yatırmaları kaydıyla, dosya satın almaları zorunludur. Kira şartnamesini imzalamış olmaları mecburidir. İhale konusu kira bedeli üzerinden alınacak vergi, resim, harç ve benzerleri ihaleyi kazanacak yüklenici tarafından ödenecektir. Postadaki gecikmeler dikkate alınmayacaktır. İsteklilerin, yukarıda istenen belgeleri ihale gün ve saatine kadar satın alma birimine sunmaları gerekmektedir. Ayrıca ihale komisyonu gerekçesini belirtmek kaydıyla ihaleyi yapıp yapmamakta serbesttir. İLAN OLUNUR
Dt. Burcu DEMİR
Hastane Yöneticisi / Başhekim
İdarenin Adresi: İnönü Mah. Prof.Dr. Abdulmecit DOĞRU Cad. Sağlık kompleksi No :4 MERKEZ /ARDAHAN
Tel : 0478 211 59 72 – 59 18
Fax : 0478 211 61 49
Anahtar Kelimeler: İL, SAĞLIK, MÜDÜRLÜĞÜ, ARDAHAN, AĞIZ, VE, DİŞ, SAĞLIĞI, MERKEZİKANTİN, VE, ÇAY, OCAĞI, İHALE, İLANI
5000 M2 BETON KİLİT PARKE TAŞI, 2000 METRE BETON BORDÜR, 500 METRE BETON YAĞMUR OLUĞU DÖŞEME İŞİ
5000 M2 BETON KİLİT PARKE TAŞI, 2000 METRE BETON BORDÜR, 500 METRE BETON YAĞMUR OLUĞU DÖŞEME İŞİ
HANAK BELEDİYESİ
60 TON LİNYİT KÖMÜR ALIMI
60 TON LİNYİT KÖMÜR ALIMI
ARDAHAN ÜNİVERSİTESİ İDARİ VE MALİ İŞLER DAİRE BAŞKANLIĞI YÜKSEKÖĞRETİM KURUMLARI ARDAHAN ÜNİVERSİTESİ
ARDAHAN İLİ GÖLE İLÇESİ İMKB YATILI BÖLGE ORTAOKULU ONARIM İŞİ
ARDAHAN İLİ GÖLE İLÇESİ İMKB YATILI BÖLGE ORTAOKULU ONARIM İŞİ
ARDAHAN ÖZEL İDARESİ PLAN PROJE YATIRIM VE İNŞAAT MÜDÜRLÜĞÜ
ARDAHAN İL EMNİYET MÜDÜRLÜĞÜ ANA HİZMET BİNASI BODRUM KATINDA BULUNAN NEZARETHANELERİN BAKIM ONARIM İŞİ
ARDAHAN İL EMNİYET MÜDÜRLÜĞÜ ANA HİZMET BİNASI BODRUM KATINDA BULUNAN NEZARETHANELERİN BAKIM ONARIM İŞİ
ARDAHAN ÖZEL İDARESİ PLAN PROJE YATIRIM VE İNŞAAT MÜDÜRLÜĞÜ
ARDAHAN İL EMNİYET MÜDÜRLÜĞÜ ANA HİZMET BİNASI BODRUM KATINDA BULUNAN 180 M2´LİK ALANIN ARŞİV VE DEPO BÖLMELERİNE DÖNÜŞTÜRÜLMESİ İŞİ
ARDAHAN İL EMNİYET MÜDÜRLÜĞÜ ANA HİZMET BİNASI BODRUM KATINDA BULUNAN 180 M2´LİK ALANIN ARŞİV VE DEPO BÖLMELERİNE DÖNÜŞTÜRÜLMESİ İŞİ
ARDAHAN ÖZEL İDARESİ PLAN PROJE YATIRIM VE İNŞAAT MÜDÜRLÜĞÜ
KARAYOLU İŞLERİ YAPTIRILACAKTIR
KARAYOLU İŞLERİ YAPTIRILACAKTIR
ARDAHAN BELEDİYE BAŞKANLIĞI - FEN İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ
Taşınmaz Satış İhale İlanı
Taşınmaz Satış İhale İlanı
ARDAHAN BELEDİYE BAŞKANLIĞI-İşletme ve İştirakler Müdürlüğü
ARDAHAN ORMAN İŞLETME MÜDÜRLÜĞÜ, GÖLE İLÇESİ LOJMAN VE İDARİ BİNA DOĞAL GAZ DÖNÜŞÜM
ARDAHAN ORMAN İŞLETME MÜDÜRLÜĞÜ, GÖLE İLÇESİ LOJMAN VE İDARİ BİNA DOĞAL GAZ DÖNÜŞÜM
ORMAN İŞLETME MÜDÜRLÜĞÜ-ARDAHAN DİĞER ÖZEL BÜTÇELİ KURULUŞLAR ORMAN GENEL MÜDÜRLÜĞÜ
TC ARDAHAN VALİLİĞİ- İL SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ
TC ARDAHAN VALİLİĞİ- İL SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ
ARDAHAN DEVLET HASTANESİ KANTİN VE ÇAY OCAĞI İHALE İLANI
ARDAHAN ORMAN İŞLETME MÜDÜRLÜĞÜ MERA ISLAHI YAPIM
ARDAHAN ORMAN İŞLETME MÜDÜRLÜĞÜ MERA ISLAHI YAPIM
ORMAN İŞLETME MÜDÜRLÜĞÜ-ARDAHAN DİĞER ÖZEL BÜTÇELİ KURULUŞLAR ORMAN GENEL MÜDÜRLÜĞÜ
T.C. ARDAHAN VALİLİĞİ İL SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ
T.C. ARDAHAN VALİLİĞİ İL SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ
GÖLE 5-6 HEKİMLİK ASM-TSM- 112 ACİL SAĞLIK HİZMETLERİ İSTASYONU VE GÖLE AİLE TOPLUM SAĞLIĞI MERKEZİ
T.C. ARDAHAN VALİLİĞİ İL SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ İHALE İLANI
T.C. ARDAHAN VALİLİĞİ İL SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ İHALE İLANI
T.C. ARDAHAN VALİLİĞİ İL SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ İHALE İLANI
TÜM İLANLAR
DOLAR
5.6007
EURO
6.3090
ALTIN
0
BIST
0
 
SİYASET
GÜNCEL
EKONOMİ
SPOR
EĞİTİM
SAĞLIK
VALİLİK
BELEDİYE
DERNEKLER
Ardahan için namaz vakitleri
İmsak Güneş Öğle İkindi Akşam Yatsi
05:39 07:25 12:22 14:42 17:00 18:34
E-Gazete
Çok Okunanlar
Çok Yorumlananlar
Başlangıç Tarihi
Bitiş Tarihi